Kontakt

Styrelsen (fr.o.m. 2017-04-07)

Ordförande

Pontus Kindwall, Ackrediterad Miljöprovning i Västerås AB
Mobil: 070-619 92 97

Vice ordförande

Emiliano Lubian, DGE Mark och Miljö AB
Mobil: 073-417 10 93

Sekreterare

Erik Persson, ENA Miljökonsult AB
Mobil: 070-620 69 58

Suppleant och kassör

Andreas Gren, Miljöassistans Norden AB
Mobil: 070-567 87 70

Suppleant

Mikael Zinger, Force
Mobil: 070-276 60 25

Stadgar

Läs våra stadgar om ni vill veta mer om föreningen.